Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 2020-01-31
5 / 2020 privind aprobarea Contului de executie si a bugetului local pe anul 2019 2020-01-31
4 / 2020 privind aprobarea bugetului local definitiv si a listei de investitii pe anul 2019 2020-01-31
3 / 2020 privind aprobarea Bugetului local definitiv provenit din venituri proprii pentru anul 2019 2020-01-31
2 / 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braesti, pentru anul 2020 2020-01-31
1 / 2020 privind acoperirea definitiva a deficitului de dezvoltare sursa A pe anul 2019 2020-01-09
39 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioda de 3 luni (ianuarie, februarie si martie 2020) 2019-12-23
38 / 2019 privind aprobarea Planului de achizitii publice al Consiliului local Braesti pentru anul 2020 2019-12-23
37 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 2019-12-23
36 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 23.12.2019 2019-12-23
35 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 10.12.2019 2019-12-10
34 / 2019 privind stabilirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza UAT comuna Braesti, jud. Buzau 2019-11-14
33 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 14.11.2019 2019-11-14
32 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 29.10.2019 2019-10-29
31 / 2019 privind aprobarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Braesti jud. Buzau 2019-10-29