Infrastructura

Ca servici publice existente enumerăm:

  • în învăţământ: 4 grădiniţe şi 4 şcoli
  • în cultură şi sport: 3 cămine culturale, o bibliotecă comunală şi un teren de fotbal
  • în domeniul sănătăţii funcţionează: un dispensar uman, o farmacie şi un dispensar veterinar 
  • ca unităţii bancare funcţionează în satul Brăeşti o unitate C.E.C.
  • în comuna Brăeşti îşi desfăşoară activitatea 11 unitaţii comerciale
  • pe raza comunei Brăeşti sunt 6 unităţi prestatoare de servicii din care 2 mori pentru măcinat porumb, un darac pentru lână şi 3 unității pentru prelucrarea lemnului.
Înapoi