Aparatul de specialitate al primarului

Demnitari

Negoita Gheorghe - Primar

 - Viceprimar

 

Secretar general

Simion Ecaterina - Secretar

 

1. Compartiment resurse umane și stare civilă:

Moraru Emilia - Inspector

 

2. Compartiment registru agricol, evidenta producatorilor si fermieri:

-

 

3. Compartiment cadastru, fond functiar si administrare domeniu public:

-

 

4. Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, dezvoltare locala si achizitii publice:

Simion Alexandru Ioan - Consilier achizitii publice

 

5. Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara:

Vlad Ana Maria - Inspector

 

6. Compartiment financiar - contabil, taxe și impozite:

Popa Claudiu Ionel - Inspector

Pavel Zenovia - Referent

Popa Constantin - Referent

 

7. Compartiment juridic:

-  

 

8. Compartiment secretariat - arhivă:

Pîrvu Ana Maria - Secretar Dactilograf

 

9. Compartiment administrativ gospodăresc:

Racaru Olivian Vasile - Muncitor calificat
Pleșoiu Aurel - Muncitor Calificat

Gheorghe Maria - Guard

Anghel Vasile - Magazionier

Irimia Stefan - Sofer

Ionescu Ionut - Sofer microbuz scolar

 

10. Compartiment cultură:

Măntescu Claudia - Bibliotecar

 

11. Consilierul Primarului:

Pertea Adrian Ion - Consilier primar

Înapoi