Turism

Turismul este slab dezvoltat, zona prezentând un peisaj natural încă sălbatic, şi se află în apropierea vestigiilor rupestre de la Nucu, în comuna învecinată Bozioru.

 

Obiective turistice:

Ruinele Mănăstirii Pinu, din epoca medievală, lângă izvorul Pinu şi vestigiile rupestre din sec. III - VI d.Hr.
Pietrele Mirăului, stânci ce domină satul Brăeşti către nord
Bisericile din lemn de la Ruginoasa (1758) şi Ivăneţu 
Biserica Cuvioasa Paraschiva din satul Pinu
Zona forestieră Băleanca: La Oală - scobitură făcută în stâncă de râul Pârscovelu în satul Ruginoasa

 

Peştera de la Culmea Pietrei - Sat Ruginoasa, Comuna Brăești. Este situată în Masivul Culmea Pietrei, la aproximativ 30 m sub muchie și la jumătatea distanței dintre punctui numit de localnici „La Oaia" și Vârful Vulturilor. Deschiderea, mult mai mică în trecut, s-a lărgit prin prăbușirea peretelui în care este săpată intrarea.


Ușa Pietrei - Sat Ruginoasa, Comuna Brăești - Chilie rupestră, situată în Culmea „Piatra Şoimului„ la 800 m distanță de casa sătencei Ileana Mateescu și la 200 m altitudine față de nivelul satului Ruginoasa. Numele de „ușa pietrei" al relicvei rupestre vine de la asemănarea cu o ușă. Încăperea nu a fost terminată. Lipsesc elementele de datare, dar tradiția locală o vede săpată din ordinul Doamnei Chiajna, ca o ascunzătoare de comori și loc de refugiu.

 

Piatra Ingaurita - Sat Ruginoasa, Comuna Brăești. Este o încăpere situată într-un masiv de gresie nisipoasă, la 1 km IM,NE de extremitatea satului Ruginoasa. La origine, peştera naturală, a fost amenajată pentru locuire. Intrarea iniţiala s-a mărit prin prăbușirea peretelui sudic, căpătând o formă neregulată. Există urme de dăltuire și de foc, dar lipsesc alte semne de datare istorică.


La Pofieiori - Sat Ruginoasa, Comuna Oraești. Denumire sub care sunt cunoscute două încăperi săpate în Culmea Ghiocei, la înălțimea de 45 m de baza stâncii.


Culmea Ghiocei se află pe partea dreaptă a pârâului Pârscovelului, la aproximativ 150 m S de şcoala satului Ruginoasa. Aşezările rupestre sunt suprapuse, la distanța de 5,40 m și au fost amenajate prin dăltuire. Ele domină ca punct de observaţie direcţiile E și V ale Văii Ruginoasa.

 

Căsoaia - Sat Brăești, Comuna Brăești. Este o aşezare rupestră săpată într-un pinten de gresie, la capătul vestic al Văii lui Serb. Repere - 1,5 km de malul drept al pârâului Bălăneasa și 2,5 km NV de prima casă a satului Brăești. Reprezintă o peşteră naturală, amenajată pentru locuire. Există caractere chirilice izolate. Din peretele de NV, o galerie în pantă, cu lungimea de 8-9m duce într-o a doua încăpere, neexplorată. Lipsa de accesibilitate se datorează prăbuşirilor repetate, care au astupat și intrarea de sus a încăperii. Datorită incoerenței urmelor epigrafice, peştera nu poate fi datată arheologic.

Înapoi