Prezentare generală

Comuna Brăeşti este situată în NV-ul municipiului Buzău, în zona de întâlnire a masivelor muntoase din Carpaţii de curbură şi subcarpaţii Buzăului. Urme de locuire datează încă din anul 1538 de la Radu Badea, Stanislav şi Stan ce stăpâneau moşia Zărneasa. În timpurile ce au urmat, datorită persecuţiilor, o parte din populaţie a trecut Carpaţii în Transilvania şi s-au aşezat pe aceste meleaguri.

 

Comuna se învecinează cu comuna Chiliile la est, la sud şi sud-vest cu comunele Odăile, respectiv Bozioru, la nord-vest cu Gura Teghii şi cu comuna Lopătari la nord-est. în vecinătatea localităţii Brăeşti se află Mănăstirea Pinul.

 

Comuna Brăeşti are în componenţă 7 sate: Brăești, Brătilești, Ivănețu, Goidești, Ruginoasa, Pinu și Pârscovelul, unde locuiesc un număr de 2.763 de persoane şi se intide pe o suprafaţă de 4. 670 ha din care teren agricol 2.229 ha şi 2.441 ha teren neagricol. Proprietarii mai deţin in proprietate privată o suprafaţa de 807 ha. teren arabil pe raza comunei Padina, judeţul Buzău la o distanţă de 155 km de reşediţa comunei Brăeşti şi 1.700 ha de păşuni împădurite în zona alpină de pe raza comunei Gura Teghii în proprietatea Consiliului local.

 

În comuna Brăeşti se mai păstrează şi astăzi denumiri ale grupurilor de locuitori după numele sau ocupaţia lor cu ar fi:

  • Croitori, Popoiegi, Vasilcari şi Zigari
  • Goideşti - sat component al comunei Brăeşti. Legenda ne spune că numele satului vine de la căpitanul Goidea, slujbaş credincios a lui Negru Vodă, distins în lupta cu tătarii de la Poiana Razboiului şi împroprietărit aici.
  • Valea lui Lal - vale situată în extremitatea estică a Golului Brăeşti în aproprierea satului Brăeşti.
  • Arsenie - munte şi pădure în partea de NV a satului Brăeşti, între culmile Ivaneţu şi Crucea Spătarului.
  • La Căsoaie - grotă situată deasupra văii lui Şerb, săpată în stâncă, la NV de satul Brăeşti.
  • La Oală - scobitură făcută în stâncă de râul Pârscovelu în satul Ruginoasa.
  • Piatra îngustă - denumire dată unei grote săpată în stâncă, situată la N de biserica Ruginoasa.
  • Săritoare - cascadă făcută în stâncă de aproximativ 30 m între Brătileşti şi Plaiul Nucului etc.

 

Comuna Brăeşti se situează la o altitudine medie de 600-800 m, la o distanță de 60 km de Municipiul Buzău legătura realizându-se numai auto, pe DN10 până în localitatea Măgura apoi pe DJ 203 L, Pirscov-Bozioru-Brăești.


Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor, iar o parte din locuitori sunt muncitorii forestieri. Populaţia din comună este îmbătrânită, cu tendinţe de creştere în viitor a acestui fenomen, datorită în mare măsura subdezvoltării. Datorită acestui fenomen marea majoritate a tinerilor preferă să lucreze în alte zone şi străinătate. Peisajul comunei este dat de relieful natural caracteristi zonei montane şi de cele 1080 de locuinţe ale locuitorilor.

Înapoi