Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2020 privind aprobarea Instrumentării proiectului ECOSOR Econom. Soc. în mediul rural prin Programul Operațional Capital Uman Axa prioritate 4 2020-12-15
35 / 2020 privind aprobarea actualizării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești. 2020-11-09
34 / 2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Brăești, județul Buzau 2020-11-09
33 / 2020 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate ale CL al com. Brăești, jud. Buzău pe principalele domenii de activitate. 2020-11-09
32 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni (noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021 2020-11-09
31 / 2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 2020-09-21
30 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 21.09.2020 2020-09-21
29 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.08.2020 2020-08-31
28 / 2020 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău. 2020-08-31
27 / 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul com. Brăești, jud. Buzău pt. perioada 2020-2025 2020-08-31
26 / 2020 privind rectificarea bugetului la data de 30.07.2020 2020-07-30
25 / 2020 privind indexarea cu rata inflatiei a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 2020-07-30
24 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni ( iulie, august și septembrie 2020 ). 2020-06-29
23 / 2020 privind aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Brăești, județul Buzău. 2020-06-29
22 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții la data de 29.06.2020. 2020-06-29