Economia

Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor, iar o parte din locuitori sunt muncitorii forestieri. Populaţia din comună este îmbătrânită, cu tendinţe de creştere în viitor a acestui fenomen, datorită în mare măsurii subdezvoltării.

 

Datorită acestui fenomen marea majoritate a tinerilor preferă să lucreze în alte zone şi străinătate. Avându-se în vedere slaba dezvoltare moştenită a comunei, cât şi nivelul scăzut de trai a populaţiei se impune ca în continuare să se găsească noi surse de venituri prin investiţii în activităţi rentabile accesându-se în acest sens fonduri externe, prin proiecte credibile, bine studiate şi fundamentate.


Pentru ca acestea să se materializeze, important este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin modernizarea căilor de acces şi crearea de condiţii şi servicii în fiecare sat şi la fiecare locuinţă.

Înapoi